Privacy & veiligheid

Privacy- en cookieverklaring Schoolspot

20 augustus 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Schoolspot is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar dienstverlening. Daarom leggen wij in dit privacy beleid helder en transparant uit hoe Schoolspot persoonsgegevens verwerkt van klanten en gebruikers van onze digitale diensten en websites.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst expliciet toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Schoolspot is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel https://www.schoolspot.nl. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Schoolspot via info@schoolspot.nl.

Schoolspot verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
 • of voor de gevallen waarin je toestemming geeft.


Wanneer en waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

 • Wanneer je producten en/of diensten afneemt;
 • Wanneer je contact hebt via telefoon, mail, social media of websites;
 • Wanneer je toestemming hebt gegeven;
 • Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en) en financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij de levering uitvoert, verstrekken wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij;
 • Wanneer je via Schoolspot een licentie afsluit om je te kunnen informeren over de mogelijke licentiewijzigingen;
 • Voor (interne) analyses marktonderzoek, statistische doeleinden en procesverbetering;
 • Om klanten/gebruikers/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jepersoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, factuuradres, naw-gegevens en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden (leveranciers)

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Hoe lang bewaart Schoolspot je gegevens?

APS IT-diensten bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Reclame

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media
 • via Google AdWords

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Social media

Schoolspot gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten en gebruikers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Schoolspot volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. Hierbij spant Schoolspot zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Schoolspot (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze worden in overeenstemming met dit privacy statement verwerkt. Schoolspot is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via het account van je School of Schoolbestuur op onze website of via ‘Mijn Schoolspot’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Schoolspot verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen.

Indien je dat wilt, kun je je gegevens bij Schoolspot laten verwijderen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waardoor wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke (fiscale) verplichtingen. We zullen in principe binnen vier weken op je verzoek reageren.

Google Analytics

De diensten en websites van Schoolspot kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Schoolspot gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Je IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Schoolspot staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Schoolspot heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. In het cookie statement lees je alles over het gebruik van cookies door Schoolspot.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

   • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
   • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
   • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
   • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
   • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
   • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

 

Wijzigingen 

Schoolspot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

   • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
   • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
   • het laten corrigeren van fouten
   • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
   • intrekken van toestemming
   • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contact

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van onze diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Schoolspot zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Schoolspot gevestigd aan het Zwarte Woud 2 in Utrecht.

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@schoolspot.nl

Hier kun je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van je gegevens.

Klacht indienen

Als je van mening bent dat Schoolspot bijvoorbeeld niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij Schoolspot. Wanneer je van mening bent dat Schoolspot niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van je opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.