Privacy & veiligheid

Met dit Privacy statement informeren we je over de wijze waarop we omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website.

 

Verantwoordelijke

Schoolspot.nl is een webwinkel van APS IT-diensten B.V. (hierna: ‘APS IT-diensten’). APS IT-diensten wordt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via schoolspot.nl. In dit Privacy Statement wordt voor de duidelijkheid de naam schoolspot.nl gehanteerd.

 

Privacy

Schoolspot.nl hecht veel belang aan de privacy van klanten en bezoekers aan de website. Daarom beveiligen en verwerken we persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Schoolspot.nl houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

 

Beveiliging

Als schoolspot.nl erkennen we onze verantwoordelijkheid om verkregen persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Om de persoonsgegevens te beveiligen gebruiken we SSL (Secure Socket Layer). SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen. SSL maakt gebruik van asymmetrische cryptografie om dit te realiseren. Authenticatie van schoolspot.nl-gebruikers geschiedt op basis van een authenticatiedienst die door de aangesloten instellingen aangeleverd wordt. Als authenticatiemechanisme wordt gebruik gemaakt van SURFconext. De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Verwerking gegevens

 

We verzamelen namen, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats en e-mailadres van onze klanten. Daarnaast registreren we bij welke (onderwijs)instelling onze klanten zijn aangesloten en tot welke doelgroep zij behoren, zoals bijvoorbeeld leerling in groep 1 of bijvoorbeeld leekracht groep 4. De persoonsgegevens van onze klanten worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor verificatie met de instelling, afhandeling van bestellingen, ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en voor het doen van aanbiedingen. Van bezoekers van de webwinkel worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor authenticatie van de bezoeker. We zullen persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we met jou hebben afgesloten.

 

Nieuwsbrieven schoolspot.nl

Schoolspot.nl verstuurt nieuwsbrieven met aanbiedingen en nieuws. Bij registratie kun je vinkje nieuwsbrief uitzetten indien je de nieuwsbrief niet wilt ontvangen. Daarnaast bevat iedere nieuwsbrief een link om je af te melden. We verstrekken het bestand van de abonnees van nieuwsbrieven niet aan derden.

 

Rechten betrokkenen

 

Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden) deze te corrigeren. Tevens kun je (indien gewenst) jouw persoonsgegevens verwijderen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met de klantenservice van schoolspot.nl via info@schoolspot.nl.

 

Website leveranciers en derden

 

Graag maken we je erop attent dat, indien je gebruikmaakt van de websites van aangesloten leveranciers en/of derden, het privacybeleid van deze derde partijen, en niet het privacybeleid van schoolspot.nl van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt. We spannen ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de bij ons aangesloten leveranciers en/of andere derden een acceptabel privacybeleid hanteren.

 

Meer informatie

 

Schoolspot.nl wil duidelijk zijn over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Vragen en verzoeken over persoonsgegevens kun je sturen naar info@schoolspot.nl.

 

Aanpassen privacyverklaring

 

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie publiceren we steeds op deze website.